VvTE
Postbus 1192
5004 BD Tilburg

Tel: 013-4662991
mail: info@vvte.nl
web: www.vvte.nl

LinkedIn: Linked
Facebook: Facebook
Twitter: Twitter

Themasessie: Recovery of the world economy

01-01-2005

Op 31 mei 2002 vierde de VvTE haar derde lustrum . Deze dag werd aangevangen met een ALV, waarna het echte programma kon aanvangen. Na een welkomswoord van de voorzitter, werd het woord gegeven aan Prof. dr. Jacques Sijben. Zijn lezing had als thema ‘recovery of the world economy’. Na deze succesvolle lezing ging Corné van Zeijlvan Zurich, in op deze macroeconomische lezing door een meer praktijkgerichte presentatie te geven. Na afloop werd er nog gebruik gemaakt van de gelegenheid om na te discussiëren tijdens de borrel. Tot slot van deze lustrumviering werd er in het Grand Café op de KUB nog een barbecue gehouden, welke zeer zeker geslaagd was!